Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dovoluji si v těchto souvislostech upozornit na knihu…..MUDr Teodora Rosinského, CSc, Energoinformační systém člověka ve zdraví i v nemoci (viz odkaz na vyhledávač Google, pod heslem "psychotronika". Na tomto vyhledávači se dále dozvíte…..

MUDr. Teodor Rosinský, CSc.

ENERGOINFORMAČNÍ

SYSTÉM ČLOVĚKA

VE ZDRAVÍ A V NEMOCI

CHOROBY Z NENÁVISTI

(uřknutí, očarování, prokletí)

české vydání

ISBN978-80-88969-33-4

PC: 199 Kč / Sk

180 stran / formát A5, brož.

Copyright © MUDr. Teodor Rosinský, 2007

Czech Edition © RI-EL / CAD Press, Bratislava 2008

Vydání první

Vydalo nakladatelství

C A D PRESS

tel: (02) 6436 9928 / (00421) 903 159 404

 

E-mail: info@cadpress.sk * cad@atlas.cz

Web: http://www.cadpress.sk

* * *

Slovenské vydání právě vychází

Podrobnosti jsou k dispozici na strance:
http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm


O B S A H


O autorovi 8
1. PŘEDMLUVA AUTORA A ÚVOD 9
PŘEDMLUVA AUTORA 9
PSYCHOTRONIKA 10
ENERGOINFORMAČNÍ MEDICÍNA 12
2. ENERGOINFORMAČNÍ SYSTÉM ČLOVĚKA 14
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 14
STRUKTURA EIS 19
FUNKCE EIS 22
3. PATOLOGIE EIS 27
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 27
KVANTITATIVNÍ PATOLOGIE E I S 31
KVALITATIVNÍ PATOLOGIE E I S 36
4. ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA A POSTUPY ÚPRAVY 39
ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA EIS 39
ZÁKLADNÍ POSTUPY ÚPRAVY 47
5. VNĚJŠÍ VLIVY 52
VNĚJŠÍ ENERGOINFORMAČNÍ VLIVY 55
Uřknutí 56
Zaklínání 57
Očarování 62
Vyrobené očarování 63
Předělané očarování 75
Kletba 91
Zanechaná kletba 91
Vyslovená kletba 97
VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ VLIVY 102
Prokletí 103
Přímé prokletí 104
Rodové prokletí 108
VNĚJŠÍ VLIVY SMÍŠENÉHO PŮVODU 113
Napojení 113
Vodorovné napojení 114
Šikmé napojení 119
6. KOMPLEXNÍ DESTABILIZACE EIS 124
7. VNITŘNÍ VLIVY 138
Autopunitivní program 139
Autodestruktivní program 144
8. VNITŘNÍ PROGRAMOVÁNÍ 150
9. SYNTÉZA A OČEKÁVÁNÍ 158
10. KRITIKA A ANTIKRITIKA 173


Úvodní slovo / recenze

V současné době se neustále zvyšuje zájem o problematiku, kterou studuje psychotronika, jakož i o problematiku léčitelství a jiných způsobů diagnostiky a léčby, než nabízí současná školská medicína. Zájem o toto téma se pohybuje ve velmi širokém spektru od hledání senzací na jedné straně, přes prostou snahu být informovaný, až po odborný zájem na straně druhé. Vzrůstající poptávka stimuluje nabídku, a ta - bohužel - příliš neoplývá kvalitou a seriózností. Jen malý zlomek publikací s touto tematikou je skutečně smysluplných a tak odborně fundovaných, aby poučily a nezkreslovaly. O to více je tudíž třeba přivítat publikaci předního slovenského lékaře, jednoho z nestorů akupunktury, psychotroniky a naturální medicíny, primáře MUDr. Teodora Rosinského, CSc.

Když jsme v roce 1984 založili první Sekci psychotroniky při tehdejší Gerontologické společnosti SLS, byl MUDr. Rosinský členem jejího výboru. A když se v r. 1985 konalo v Bratislavě první sympózium Psychotronika a zdraví, které odstartovalo od té doby každoroční odborné akce o psychotronice a naturální medicíně, jež měly tehdy federální a později mezinárodní rozsah, byl autor této knížky jedním z klíčových přednášejících. Přestože tyto akce už dávno změnily název i obsah, zůstává MUDr. Rosinský nadále jedním z nejžádanějších lektorů kurzů a tematických seminářů.

V předkládané publikaci autor zúročuje svoje mnohaleté osobní poznatky a zkušenosti z této oblasti, jakož i své autorské zkušenosti z jeho předchozích publikací. Obrací pozornost čtenářů a též široké veřejnosti k málo známým, ale velmi závažným skutečnostem. Především upozorňuje na úskalí práce s těmito energo-informačními procesy, jejichž prostřednictvím lze i škodit a ubližovat. A to jednak druhým lidem a jednak i sobě, a to bez ohledu na primární úmysl. To je snad jedno z nejdůležitějších poučení z této knížky, neboť právě toto nebezpečí je poměrně málo známo běžným zájemcům, ale i těm, kdož jakýmkoliv způsobem bez náležitého vzdělání a morálního zakotveni pracují s těmito technikami, a to nejen z komerčních důvodů. Velmi fundovaný pohled zkušeného odborníka je proto nanejvýš cenný a poučný.

Publikace je prezentována jako souhrn aktuálních poznatků o problematice, které se autor věnuje celá desetiletí a která není ani ve světové literatuře uceleným způsobem rozpracovaná. V úvodní části obeznamuje autor čtenáře se základními pojmy, aby se postupně propracoval ke speciálním postupům především u škodlivých vnějších vlivů, které jsou nosným tématem této publikace. Tato problematika - navzdory své závažnosti a frekventovanosti - nebyla totiž dosud odpovídajícím způsobem rozpracována a nutno tudíž vysoce ocenit, že se o ní dozvídáme od toho nejkompetentnějšího odborníka, jenž je skutečným průkopníkem systematického studia škodlivých vnějších vlivů, které jsou i prioritním předmětem zájmu psychotroniky. Zde se mohou naplnit i jeho terminologické a normotvorné ambice.

Autor podrobně vysvětluje jednotlivé druhy těchto škodlivých vnějších vlivů, jejich diagnostiku i - jak to sám nazývá − postupy úpravy. Současně se na základě svých dlouholetých zkušeností pokouší postulovat i základní teoretická paradigmata. Kniha obsahuje mnohé velmi cenné, originální a poučné postřehy , návody a hodnocení pro laiky i odborníky, a věcným a kritickým způsobem hodnotí úskalí a rizika různých léčitelských aktivit. Závěrečná část je velmi fundovanou apologetikou energoinformačních procesů. Samozřejmě, že tato problematika představuje jen část energoinformační medicíny a tudíž uvedená publikace zdaleka nepokrývá, a ani nemůže pokrýt, celý okruh energoinformační medicíny, jež zahrnuje i jiné medicínské okruhy diagnostiky, terapie, prevence a výzkumu a má jednoznačně interdisciplinární charakter. Zřejmě v zájmu přiblížení tématu širšímu okruhu čtenářů je zde pojem energoinformační medicína zjednodušeně interpretován a poněkud zúžen, a ze stejných důvodů se - pro odborníky − poněkud volněji zachází s fyzikálními pojmy i se samotnou interpretací energoinformačních systémů organizmu. Nutno vzít v potaz, že mnohá teoretická východiska energoinformační medicíny nejsou jednoznačně akceptovaná ani odborníky z kruhů energoinformační medicíny ani interdisciplinárně. Tato problematika vyžaduje dlouholetý a systematický výzkum, který se na Slovensku pomalu rozbíhá na odborných pracovištích, a seriózní odborná výměna informací a koordinace výzkumných aktivit v oblasti energoinformační medicíny se jen postupně iniciuje. O to více je třeba ocenit jednak faktografickou hodnotu této publikace a jednak osobní přínos autora do této problematiky. Významným je i přínos této práce pro normotvorbu energoinformační medicíny.

Autor disponuje - kromě svých bohatých praktických zkušeností − i mimořádně bohatou a rozsáhlou databází kasuistik (jednotlivých klinických případů), což mu umožňuje aspoň z určitých aspektů seriózně hodnotit a zevšeobecňovat. Knížka zapadá do celého spektra úctyhodné a nesmírně záslužné práce prim. MUDr. Rosinského v této oblasti, za kterou mu patří naše poděkování a obdiv.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář